Dokumentai

LLF įstatai 2019 m.

LLF Etikos ir drausmės kodeksas.

2021-2025 metų šaudymo iš lanko sporto strategija, 2021 m. programa

LLF tarybos darbo reglamentas.

Revizijos komisijos darbo reglamentas.

Etikos ir ginčų komisijos darbo reglamentas.

***

Lietuvos antidopingo internetinis puslapis.

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas.

***

LLF varžybų nuostatai.

LLF saugumo taisyklės.

***

Dėl dalyvavimo WA ir WAE varžybose (ne čempionatuose).

***

LLF sportininkų atskyrių ir kategorijų normatyvai.

Lankininkų reitingų skaičiavimo metodika.

Paraiškos forma atskyriui gauti.

Paraiška Lietuvos šaudymo iš lanko rekordų registravimui.

***

Dokumentų ir kitos informacijos apie federacijos veiklą LLF nariams pateikimo tvarka.

Dėl informacijos Baltic Ianseo duomenų bazėje.

Dėl ZOOM platformos naudojimo LLF ir narių nuotoliniam darbui.