Lietuvos lankininkų licencija

Lankininkai, šaudantys olimpiniais, skriemuliniais paprastaisiais ir tradiciniais lankais ir norintys dalyvauti LLF reitinginėse varžybose, privalo turėti galiojančią sportininko licenciją. Galioja tiek LLF priklausančių klubų sportininkams, tiek LLF nepriklausančių klubų sportininkams, tiek kitiems nepriklausomiems sportininkams, kurie yra LR piliečiai arba turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Licencija reikalinga lankininkams, dalyvaujantiems varžybose, kurios LLF kalendoriuje yra įvertintos reitinginiais taškais.

Lankininko licencija suteikia teisę startuoti Lietuvos reitinginėse varžybose ir čempionatuose. Teisę atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose.

Licencija yra virtuali, sportininkui neišduodama nei fizine, nei elektronine forma. Licencijų apskaitą vykdo LLF generalinė sekretorė.

Metinės vienos licencijos kaina 20 Eur, nepriklausomai nuo amžiaus grupės.

Sumokėjus metinį mokestį, licencija galioja kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Mokestį reikia sumokėti į LLF sąskaitą LT647044090102915993. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Lankininko licencija (ir vardas, pavardė, jei mokėtojas ne pats lankininkas).

Lankininkai, sumokėdami licenciją, patvirtina kad yra susipažinę ir laikosi LLF varžybų nuostatų, LLF saugumo taisyklių, LLF etikos ir drausmės kodekso nuostatų.

Licencijos mokestį, LLF priklausantiems klubams rekomenduojama surinkti klubo viduje, sumokant bendrą sumą už sportininkus į federacijos banko sąskaitą. Ne LLF klubų nariams ar nepriklausomiems sportininkams, licencijos mokestį reikia sumokėti tiesiogiai į LLF banko sąskaitą. Taip pat tiesiogiai LLF gali sumokėti ir tie lankininkai, kurių klubas atsisako surinkti lėšas klubo viduje.

Licencijos mokestį LLF priklausantiems klubams reikia sumokėti ne vėliau, negu dvi savaitės po paskutinių einamų metų reitinginių varžybų. LLF nepriklausantiems klubams ar nepriklausomiems sportininkams licencijos mokestį reikia sumokėti užsiregistravus į pirmas einamų metų reitingines varžybas. Nesumokėjus licencijos mokesčio, nepriklausomiems lankininkams draudžiama dalyvauti LLF reitinginėse varžybose. LLF priklausančiam klubui (arba to klubo nariams individualiai) nesumokėjus licencijos mokesčio, visi to klubo nariai netenka teisės dalyvauti LLF reitinginėse varžybose ir gali būti apribotos LLF nario teisės.