LLF ataskaitinis-rinkiminis visuotinis narių susirinkimas

Gegužės 1 d. Vilniuje įvyko ataskaitinis-rinkiminis visuotinis Lietuvos lankininkų federacijos narių susirinkimas.
Susirinkimo metu pristatytos federacijos veiklos, finansinė, klubų veiklos ir kitos aktualios ataskaitos, patvirtinta 2021 – 2025 metų LLF vizija ir strategija.

Dar vienai 4 metų kadencijai Lietuvos lankininkų federacijos prezidentu išrinktas Gediminas Maksimavičius, vykdančiuoju direktoriumi Kazimieras Janušas, generaline sekretore Laura Urvakytė. LLF tarybos nariais išrinkti – Tomas Kučinskas, Algimantas Petrauskas, Greta Šaumanė ir Laila Kuzmienė. Etikos ir ginčų komisijos nariais išrinkti – Virgilijus Šironas (pirmininkas), Mantas Balsys ir Vytas Karpavičius. Revizijos komisijos nariais išrinkti – Ringa Baltrušaitė (pirmininkė), Inga Timinskienė ir Kostas Šliauteris.

Susirinkimo metu už nuopelnus šaudymui iš lanko apdovanotas sportinę karjerą pabaigęs Arvydas Čepulionis.

Taip pat susirinkimo metu 75-mečio proga pasveikintas Lietuvos lankininkų federacijos vykdantysis direktorius Kazimieras Janušas.