Kvietimas į Ventspils čempionatą 2016

Kvietimas į 2016.07.15-17 Venstpilyje vykstantį Venstpilio čempionatą 2016. (Vieta. SK “ Odisejs” vasaros šaudykla Kuldīgas iela 237, Ventspils)

2016.07.15.

19:00-21:00 – Oficiālā piešaude, tehniskā komisija

2016.07.16

9:00 –   9:30 – Iesildīšanās, reģistrācija, tehniskā komisija R , C, BB un LB loku klasēm.

9:45 – 10:00 – Sacensību atklāšana

10:00 – 13:00 – Šaušana vingrinājumā 70/50m Round (R, C), 30m Round (LB, BB)

13:00 – 14:00 – Pārtraukums

14:00 – 17:00 – Šaušana vingrinājumā 70/50m Round (R, C), 30m Round (LB, BB)

2016.07.17.

9:00 – 9:30 –  Iesildīšanās,  tehniskā komisija R, C, LB un BB loku klasēm

9:4 5-13:00 – Turnīrcīņas

14:30 – Apbalvošana

 

Kvietimas